Materiały erotyczne serwis od 18 lat.


Chcesz kontynuować?


Nie, rezygnuje Tak, wchodzę

Polityka prywatności

VIII. Polityka prywatności w Serwisie.

 • 8.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu.
 • 8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 • 8.3. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 • 8.4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
 • 8.5. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 • 8.6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
 • 8.7. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 8.8. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 • 8.9. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto http://www.wpadki.org/kontakt.html
 • 8.10. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 • 8.11. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu


Losowo wybrane

Gleba! ;)

Wpadki pisane

20-11-2011

Komentarzy: 0

Głosów: 6

ZOBACZ

Gleba! ;)

Pewnego razu na imprezie

Inne wpadki

11-09-2014

Komentarzy: 0

Głosów: 54

ZOBACZ

Pewnego razu na imprezie

15 letnie dziunie z paraliżem twarzyczek

Wpadki z facebooka

06-01-2013

Komentarzy: 0

Głosów: -2

ZOBACZ

15 letnie dziunie z paraliżem...

takie tam na śniegu w japonkach

Wpadki z fotki

23-02-2014

Komentarzy: 0

Głosów: 12

ZOBACZ

takie tam na śniegu w japonkach

Lansiary w bieliźnie

Wpadki z facebooka

22-03-2013

Komentarzy: 0

Głosów: 15

ZOBACZ

Lansiary w bieliźnie

Prawa

Inne wpadki

06-10-2015

Komentarzy: 0

Głosów: -10

ZOBACZ

Prawa

glupota nie zna granic
Poczekalnia

Inne wpadki

14-03-2013

Komentarzy: 0

Głosów: -5

ZOBACZ

glupota nie zna granic

Prawie jak balonik

Inne wpadki

20-09-2011

Komentarzy: 0

Głosów: 4

ZOBACZ

Prawie jak balonik

Zjawiskowe wiosła

Inne wpadki

16-02-2014

Komentarzy: 0

Głosów: 6

ZOBACZ

Zjawiskowe wiosła


Powered by ExoticAds
Buy/Sell Traffic
Facebook